§1 ZAMAWIANIE CATERINGU

Art.1

Zamówienie zestawów żywieniowych następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze do godz. 12:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend oraz zamówienie na poniedziałek trzeba złożyć najpóźniej w poprzedzający czwartek do godz 12:00). Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP”.

Art.2
Cennik zestawów caterigowych
Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany BASIC
74zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany BASIC
69zł//zestaw 5 posiłków przy umowie miesięcznej (powyżej 20dni)

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany/diety specjalne
94zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 5 posiłków catering spersonalizowany/diety specjalne
89zł//zestaw 5 posiłków przy umowie tygodniowej

Zestaw 2 dni próbne (obejmuje 3 główne posiłki na każdy dzień, dostawa relizowana jednorazowo pod jeden adres na dwa dni)
89zł/ zestaw obejmuje 2xsniadanie, 2xobiad, 2x kolacja

Zestaw DETOX-obejmuje zestaw 6 koktaji/dzień
60zł//zestaw

PLAN ODNOWA -obejmuje 10 dniową kurację oczyszczającą (w skłąd wchodzą 2 dni przygotowawcze 5 posiłków/5dni koktajle/3dni wyjścia
699zł/10dniowy plan

Art.3

Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.

Art. 4
Przed rozpoczęciem korzystania z cateringu zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia wywiadu żywieniowego oraz do potwierdzenia, że zapoznał się z zasadami zakupów i Regulaminem i, że wyraża zgodę na związanie się jego treścią.
Art. 5
Wywiad żywieniowy można wypełnić także spotkania ze specjalistą. Na spotkanie z dietetykiem umawia się telefonicznie lub mailowo lub za pomocą kalendarza wizyt, umieszczonego na stronie. Po dokonaniu rezerwacji, należy dokonać płatności, wrzucając do Koszyka odpowiednią usługę. Spotkanie jest płatne 180 zł (sto pięćdziesiąt złotych)w celu omówienia kwestionariusza dietetycznego, przygotowania najlepszej oferty, udzielenia informacji o zalecanej diecie , przekazania porad oraz wskazówek pomocnych w dążeniu do osiągnięcia celu.
Art. 6
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków zgodnych z ustaloną dietą oraz harmonogramem dostaw, pod wskazany powyżej adres. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za problemy z dostawą wynikające z nieprawidłowo podanego adresu, braku adresata, niemożliwości pozostawienia zamówionego zestawu ze względów logistycznych, itp.
Dostawy będą realizowane poza mapą rejony bezpłatnych dostaw, po wcześniejszym, indywidualym skalkuwaniu dodatkowych opłat transportowych i opłaceniu ich przez zamawiającego
Art. 7
W przypadku nie dostarczenia cateringu dietetycznego w terminach określonych w ust. 1 § 1, z winy Dostawcy zobowiązuje się on do zwrotu opłaty za dni, w których nie nastąpiły dostawy lub po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczenie zestawów w ustalonym terminie. Jeśli Zamawiający wypowie umowę lub nie wrazi zgody na dostarczenie cateringu w innym dniu, rozliczenie pozostałych dni do wykorzystania do końca umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, po cenach wg cennika z umowy krótkoterminowej oraz zostanie naliczona opłata 300zł za przygotowanie sprofesjonalizowanej diety cateringowej.

Art. 8
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić mailowo lub telefonicznie w ciągu 24 godzin od dokonania dostawy lub momentu, w którym dostawa miała być dokonana. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
Art. 9
Zamawiający może zawiesić dostawy posiłków na wskazany okres, po uprzednim poinformowaniu o tym Dostawcy drogą elektroniczną na adres: [email protected] najpóźniej do godziny 12.00 na dwa dni poprzedzające odwoływaną dostawę. Odwołane posiłki zostaną dostarczone we wskazanym przez Zamawiającego terminie jednak nie później niż 30 dni od dnia wskazanego w umowie jako ostatni dzień dostaw.

Art. 10
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o stosowaniu dodatkowych środków typu: herbatki odchudzające, preparaty zmieniające metabolizm określonych składników odżywczych, preparaty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, itp. W przypadku braku takiej informacji firma SUPERNOWA nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania ustalonej diety w interakcji z niniejszymi środkami.

Art. 11
W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub mylnego podania informacji na ich temat przez klienta Supernowa, nie bierze odpowiedzialności powikłania zdrowotne. Supernowa nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usługi w wypadku gdy wynika ono bezpośrednio z mylnych danych kontaktowych lub mylnych bądź nieprecyzyjnych danych dotyczących miejsca dostawy wskazanego przez klienta.
Art. 12
Płatności odbywają się poprzez system online lub na podstawie wystawionej przez Supernowa faktury.

Art.13
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Wywiadzie żywieniowym” przez firmę SUPERNOWA w celu realizacji niniejszej umowy. Oraz wyraża zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w „Wywiadzie żywieniowym” przez firmę SUPERNOWA po realizacji niniejszej umowy w celu ich ewentualnego wykorzystania przy realizacji kolejnych umów dostawy żywności zawieranych z firmą SUPERNOWA, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133, poz. 883)

§2 ZAMAWIANIE SPOTKANIA ZE SPECJALISTĄ

Art.1
Zamówienie konsultacji następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze w godz. 10:00-16:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend) Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP”, wybierając odpowiednią usługę.

Art.2
Termin konsultacji można umawiać online, korzystając z dostępnej aplikacji-kalendarza wizyt.
Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.
Art.3
Cennik usług
Konsultacja gabinetowa wraz z pomiarem składu masy ciała i wytyczenie celów
250zł/60min

Wizyta kontrolna wraz z pomiarem składu masy ciała, analiza postępów i modyfikacją diety
180zł/45min

Pomiar składu masy ciała wraz z analizą wyniku (dietetyk)
100zł/15min

Konsultacja on-line analiza stanu faktycznego, wytyczenie celów
250zł/60min

Konsultacja kontrolna on-line
180zł/45min

Ułożenie 10 dniowego menu
Od 300zł/ do ustalenia indywidualnego

Art.4
Sesje online rozpoczynamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na koncie
Bank ING.
15 1050 1445 1000 0091 4566 9413 (w tytule przelewu należy wpisać wybraną opcję).

Art.5
Odwoływanie konsultacji powinno nastąpić w formie pisemnej mail lub sms, najpóźniej na 24h poprzedzające ustalony termin spotkania.
Po tym czasie, zwyczajowo sesje będą uznawane, jako odbyte i będzie pobierana za nie opłąta.
W przypadku braku przedpłaty, kolejne spotkanie będzie wymagało uregulowania płatności za dowołaną sesje oraz należności za bieżącą konsultaję.

§3 ZAMAWIANIE ANALIZY STYLÓW MYŚLENIA FRIS

Art.1
Zamówienie analizy i sesji następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze w godz. 10:00-16:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend) Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP”, wybierając odpowiednią usługę
Art.2
Termin konsultacji można umawiać online, korzystając z dostępnej aplikacji-kalendarza wizyt.
Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.

Art.3

Usługa polegać będzie na:
a) przesłaniu do Zleceniodawcy tokena pod którego adresem przeprowadzi on online badanie w formie testu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 76 pytań zawartych w kwestionariuszu online, (długość ważności tokena podawana jest każdorazowo, po jego przekazaniu, zwyczajowo 5 dni)
b) przygotowaniu pełnego raportu oraz analizy wyniku badania,
c) przeprowadzeniu sesji w formie spotkania, podczas którego Zleceniodawca otrzyma informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonego badania.
Art.4
Sesję można przeprowadzić w gabinecie firmy SUPERNOWA, w siebie firmy zlecającej (jeśli zlecenie dotyczy zespołu-koszty dojazdu, akomodacji, ustalane są indywidualnie) lub online
Art.4
Przesłanie tokena oraz analizę raportu rozpoczynamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na koncie
Bank ING.
15 1050 1445 1000 0091 4566 9413 (w tytule przelewu należy wpisać wybraną opcję
Art.5
Usługę uznaje się za wykonaną w momencie odebrania przez Zamawiającego gotowego raportu po przeprowadzonej sesji.