§1 ZAMAWIANIE SPOTKANIA ZE SPECJALISTĄ

Art.1
Zamówienie konsultacji następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze w godz. 10:00-16:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend) Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP”, wybierając odpowiednią usługę.

Art.2
Termin konsultacji można umawiać online, korzystając z dostępnej aplikacji-kalendarza wizyt.
Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.
Art.3
Cennik usług
Konsultacja gabinetowa wraz z pomiarem składu masy ciała i wytyczenie celów
250zł/do 60min

Wizyta kontrolna wraz z pomiarem składu masy ciała, analiza postępów i modyfikacją diety
250zł/45min

Pomiar składu masy ciała wraz z analizą wyniku (dietetyk)
100zł/15min

Konsultacja on-line analiza stanu faktycznego, wytyczenie celów
250zł/do 60min

Konsultacja kontrolna on-line
250zł/45min

Ułożenie 10 dniowego menu
Od 250zł/ do ustalenia indywidualnego

Art.4
Sesje online rozpoczynamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na koncie
Bank ING.
15 1050 1445 1000 0091 4566 9413 (w tytule przelewu należy wpisać wybraną opcję).

Art.5
Odwoływanie konsultacji powinno nastąpić w formie pisemnej mail lub sms, najpóźniej na 24h poprzedzające ustalony termin spotkania.
Po tym czasie, zwyczajowo sesje będą uznawane, jako odbyte i będzie pobierana za nie opłąta.
W przypadku braku przedpłaty, kolejne spotkanie będzie wymagało uregulowania płatności za dowołaną sesje oraz należności za bieżącą konsultaję.

§2 ZAMAWIANIE ANALIZY STYLÓW MYŚLENIA FRIS

Art.1
Zamówienie analizy i sesji następuje przez Internet lub telefonicznie na 2 dni robocze w godz. 10:00-16:00 przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia (wyłączając weekend) Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.zawszezgrabna.pl w zakładce „SKLEP”, wybierając odpowiednią usługę
Art.2
Termin konsultacji można umawiać online, korzystając z dostępnej aplikacji-kalendarza wizyt.
Zamawiający przez Internet jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do złożenia zamówienia oraz możliwości skontaktowania się z klientem.

Art.3

Usługa polegać będzie na:
a) przesłaniu do Zleceniodawcy tokena pod którego adresem przeprowadzi on online badanie w formie testu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 76 pytań zawartych w kwestionariuszu online, (długość ważności tokena podawana jest każdorazowo, po jego przekazaniu, zwyczajowo 5 dni)
b) przygotowaniu pełnego raportu oraz analizy wyniku badania,
c) przeprowadzeniu sesji w formie spotkania, podczas którego Zleceniodawca otrzyma informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonego badania.
Art.4
Sesję można przeprowadzić w gabinecie firmy SUPERNOWA, w siebie firmy zlecającej (jeśli zlecenie dotyczy zespołu-koszty dojazdu, akomodacji, ustalane są indywidualnie) lub online
Art.4
Przesłanie tokena oraz analizę raportu rozpoczynamy w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na koncie
Bank ING.
15 1050 1445 1000 0091 4566 9413 (w tytule przelewu należy wpisać wybraną opcję
Art.5
Usługę uznaje się za wykonaną w momencie odebrania przez Zamawiającego gotowego raportu po przeprowadzonej sesji.