Style myślenia FRIS

FRIS to nowe narzędzie rozwojowe, które pomaga nam w pracy nad zmianą.

FRIS trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.
Znając Twój indywidualny sposób myślenia, oraz działania, możemy jeszcze skuteczniej motywować, ale przede wszystkim zrozumieć mechanizmy działania, Twój system podejmowania decyzji i system priorytetyzowania działań.
Często jest tak, że pracujemy nad brakiem samoakceptacji i satysfakcji z samej siebie. Obraz ciała, jest tylko wycinkiem ‘problemu’. Badanie FRIS jest genialnym narzędziem rozwojowym, pokazuje indywidualny potencjał, pomaga w pracy nad poczuciem własnej wartości
Więcej na temat https://fris.pl/korzysci